TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Revisorer Björkholmsstugor, stiftelsen


Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga