TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige


Mandatperiod 2014-10-15 - 2018-10-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga