TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Inga ledamöter, nämnden/styrelsen är förmodligen inte aktiv

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga