TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Revisor Kommunalförbund Sydarkivera AB


Mandatperiod 2015-04-23 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga