TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Gustafsson, Elina  (S)

Telefon mobil: 0733-89 19 55
E-post 1: elina.karlskrona@gmail.com
Valkrets: Ej angiven

Elina_Gustafsson.jpg