TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johansson, Sigrid  (M)

Telefon mobil: 0768-585412
E-post 1: sigrid.joh@telia.com
Valkrets: Ej angiven