TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Löfdahl, Mats  (M)

E-post 1: mats.lofdahl@moderat.se
Valkrets: Ej angiven