TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Möller, Agnetha  (L)

Hemadress:
Hasselvägen 15
371 60  LYCKEBY
E-post 1: agnetha.moller@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven