TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Wimmerman, Per  (L)

Hemadress:
Hasselvägen 15
371 60  LYCKEBY
Telefon mobil: 0734-132733
E-post 1: per.wimmerman@zooarken.pp.se
Valkrets: Ej angiven