TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Hoberg, Desiree  (V)

Hemadress:
Tornby 152
373 53  RAMDALA
Telefon arbete: 0455-41159
Telefon mobil: 0766-441232
E-post 1: dezzgoalie74@gmail.com
Valkrets: Ej angiven