TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Hugmark, Bo  (SD)

E-post 1: bo.hugmark@gmail.com
Valkrets: Ej angiven