TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Nylander, Jan  (KD)

Telefon mobil: 0705-135021
Valkrets: Ej angiven