TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Larsson, Ida  (S)

Telefon mobil: 0708-690277
E-post 1: idatherese.larsson@outlook.com
Valkrets: Ej angiven