TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johansson, Magnus  (SD)

Telefon mobil: 0733-124938
E-post 1: Magnus.johansson@sd.se
Valkrets: Ej angiven