TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Andersson, Niklas  (KD)

E-post 1: niklas.andersson@karlskrona.se
Valkrets: Ej angiven