TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Norman, Madeleine  (MP)

Telefon mobil: 0736 -52 36 64
E-post 1: madeleine.norman@karlskrona.se
E-post 2: madeleinenorman86@gmail.com
Valkrets: Ej angiven