TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Nilsson, Mats  (S)

Telefon mobil: 0708-198299
E-post 1: mats.nilsson@abf.se
Valkrets: Ej angiven