TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Runesson, Bernt  (C)

Telefon arbete: 0455-43439
E-post 1: bernt.runesson.offamala@telia.com
Valkrets: Ej angiven