TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ståhl, Birgitta  (M)

Telefon arbete: 0455-304885
E-post 1: birgitta.stahl@karlskrona.se
Valkrets: Ej angiven