TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johansson, Peter  (S)

Telefon arbete: 0455-305141
E-post 1: peter.johansson@karlskrona.se
Valkrets: Ej angiven

Peter_Johansson.jpg