TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ottosson, Anna  (M)

E-post 1: anna.ottosson@karlskrona.se
Valkrets: Ej angiven

Anna_Ottosson.jpg