TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ekelöf, Gunilla  (L)

E-post 1: gunilla.ekelof@karlskrona.se
Valkrets: Ej angiven

Gunilla_Ekelof.jpg