TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johansson, Lars-Erik  (SD)

Telefon mobil: 076-3170728
E-post 1: johanssonlarserik1@gmail.com
Valkrets: Ej angiven