TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige

Namnsortering  Inbyggd sorteringStyrelse och nämnderUtskottKommunala bolagStiftelser/fonderRevisorerOmbudÖvriga