TroInt

Karlskrona kommuns register över politiker. Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Historik

Ange vilken tidpunkt du är intresserad avSök på namn